FRAŠKA NEZÁKONNÉ SOUDKYNĚ STARÉ ON-LINE
wz

Foto a video hamižných katolíků a dalších přisluhujících osob

Připravuje se - hamižná matka Připravuje se - hamižná babička Připravuje se - hamižný dědeček

Připravuje se - video převážně bezmocné osoby matky (3. stupeň), která má průkaz ZTP plus Průvodce.
Video konfrontuj se zákonem ve kterém je sděleno komu průkaz ZTP/P náleží včetně zákona o převážně bezmocné bezmocnosti:

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze , v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku.

§ 80 odst. 1 zák. č. 100/1988 Sb.
„ Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o převážnou bezmocnou osobu. ”

§ 2 odst 2 zák. č. 284/1995 Sb.
„ Převážně bezmocná je osoba, která potřebuje kromě pomoci (mytí, česání a oblékání) pravidelnou pomoc, popřípadě soustavný dohled jiné osoby .... ”

Zákon č. 108/2006 Sb. § 8
c) stupni III (t ě žká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled p ř i více než 24 úkonech pé č e o vlastní osobu a sob ě sta č nosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti