MILIONOVÝ PODVOD NA SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH KRYTÝ JUSTICÍ
wz

  

  

      DISKRIMINAČNÍ   ODŠKODŇOVÁNÍ

                     S E      P Ř I P R A V U J E