wz
          
            Kdo se zajímáte o to, jak si skutečně žijí některé matky samoživitelky, ať už jako novinář, poškozený účastník soudního řízení či náhodný čtenář máte možnost se seznámit se zajímavou kauzou. Jak dlouho se otci podaří udržet kontakt s jeho dětmi než se člence katolické organizace, s utajovaným milionovým majetkem, podaří jej nejprve účelově totálně finančně zlikvidovat, aby se následně mohl zlikvidovat i rodičovský vztah. Pokoušejí se o to přes konexe od roku 2003. Na těchto stránkách nejsou uvedeny všechny podvody od roku 2003, poněvadž by se jednalo o velmi rozsáhlý dokumentační materiál, avšak není vyloučeno, že na doporučení soudního znalce, napíšu o této velmi podivné a zkorumpované kauze stručnou publikaci !

PŘÍBĚH JUSTIČNÍ OBĚTI - Jany Skalkové - ANEB ZKORUMPOVANÉ TO NENÍ JEN NA JIHU MORAVY

            Jako účastník 14 leté soudní frašky, která stále pokračuje, jsem se rozhodl stejně jako pan David nemlčet a o této velmi podivné a zkorumpované kauze informovat veřejnost.

PŘEHRAJTE SI SDĚLENÍ PANA DAVIDA

 

      O čem vlastně tato justiční fraška 83 Nc 183/2003 a navazující fraška 83 P 109/2013 je

     Je to také příběh o jedné matce trpitelce samoživitelce s milionovým majetkem, která před státními úřady utajuje své skutečné příjmy a z těchto bohatých příjmů nemůže účelově uživit 2 děti, navíc která :

 • se bezdůvodně obohatila - nakradla na státu přes 1.200.000 Kč na sociální dávce - převážné bezmocnosti, na příspěvku na zakoupení 2 aut 300.000 Kč včetně osvobození od DPH ač dle zákonných norem na tyto dávky neměla nárok, přesto zatím se jaksi nedaří tuto trestnou činnost řádně vyšetřit brněnskou PČR a brněnským Státním zastupitelství, i když v Mostě s nakradenými 9.000 Kč na sociální dávce mostecká PČR řádně vyšetřila a úspěšně obvinila viz rubrika - milionový podvod na sociálních dávkách.

 • se bezdůvodně obohatila - nakradla na státu přes 24.000 Kč na sociální dávce přídavku na děti ač dle zákonných norem na tyto dávky neměla nárok, poněvadž získala v roce 2013 1.200.000 Kč , dále v tomto roce získala 176.081 Kč za průtah od ministerstva nespravedlnosti, dále z pronájmu bytu získala 264.000 Kč , přesto toto bezdůvodné obohacení se stále nedaří řádně vyšetřit brněnské PČR i Státnímu zastupitelství (nepochybně zde vládnou velké konexe či zbytek policejního gangu) viz rubrika - milionový podvod na sociálních dávkách.

 • před státními i ostatními institucemi ze sebe účelově dělá osobu v tíživé finanční situaci, i když vlastní nakradené milióny viz rubrika podvody matky samoživitelky

 • od 16.9.2013 do dne 27.6. 2017 tedy přes 3,5 roku před Městským soudem v Brně chamtivá samoživitelka trpitelka zatloukala koupi bytu v částce 2.190.000 Kč (ze strachu, že by se to mohlo provalit nakonec to přiznala respektive až byla podána trestní oznámení na její další podvody), zatloukla příjem z pronájmu tohoto bytu v částce 264.000 Kč , zatloukla příjem z ministerstva spravedlnosti 176.081 Kč za průtahy

 • dle úředních zpráv není schopna zajistit péči o svou osobu a potřebuje k tomu pečovatele, přesto brněnští soudci tvrdí opak a této matce s převážnou bezmocností svěřili nez. děti do výlučné péče respektive zajistili fiktivní péči jen kvůli diskriminaci, konexím a korupci v brněnské justici, přestože péči doložitelně z úředních důkazů vykonávají prarodiče

 • je tak sobecká a amorální, že chce zlikvidovat krásný rodičovský vztah s druhým rodičem a totálně zničit milujícího otce za mocenské podpory justičních konexí a neprofesionálních soudců, aby ho už konečně odstavila od dětí atd.

 • fyzicky napadá lidi(úřední důkaz rubrika - Co bylo ignorováno brněnskými soudy), na základní škole své spolužáky, mou osobu dokonce nožem, ale protože je postižená, tak ji to vždy prochází a státní úřady, přestupkové komise včetně PČR to vždy kryjí a házejí to na oběť násilí

 • se neštítí ničeho, ani křivých obvinění, pomlouvání a osočování včetně její farizejské rodiny. Lze od těchto pokleslých katolíků vlastně očekávat i jiné jednání než to které doložitelně konají ?

   


   

              V roce 2003 došlo v této kauze k první protiústavní výměně zákonného soudce Nováčka za nezákonnou soudkyni Jindru Kružíkovou.Tím způsobem, že matka podala návrh na VRZ na městském soudě těsně před Vánocemi, kdy polovina soudců byla o vánočních svátcích na dovolené. O předběžném opatření rozhodovala soudkyně J. Kružíková, která po návrat soudce měla kauzu předat zákonnému soudci. Celých 9 let kauza cestovala mězi 2 soudními kancelářemi 83 Nc (kancelář soudce Nováčka) a 84 Nc (kancelář soudkyně Kružíkové), což není běžný stav, jak se snažila česká velmi zkorumpovaná justice tvrdit a zároveň krýt (v těchto justičních podvodech jede laxní kontrolou samotně ministerstvo spravedlnosti). Není zde třeba popisovat jakým diskriminačním způsobem bylo se mnou jednáno (doložitelně porušena všechna má zákonná i ústavní práva, byl jsem určen k finanční likvidaci). Z hovoru s pracovnicemi soudu, jsem zjistil, že tato praktika byla na městském soudě konána běžně. Vedoucí zapisovatelka na audio záznamu sděluje, že si soudci kauzy mezi sebou přehazovali (nahrávku zde dodám). V roce 2007 došlo na MS k zavedení počítačového systému ISAS - počítačový program přiděluje spisové značky jednotlivým nápadům (došlým návrhům na soud), bylo to v době, kdy jsem psal na ministerstvo spravedlnosti ohledně nezákonného přidělení soudce, a ministerstvo tvrdilo, že vše je v pořádku, až po mé druhé urgenci přiznalo, že tuto kauzu měl soudit soudce Nováček, avšak žádné nápravné kroky neučinilo, a proto stále na soudech dochází k podvodům v přidělování kauz.

  V roce 2013 došlo v této kauze k druhé protiústavní výměně soudce.Tentokrát se dokázal obejít i počítačový program ISAS. Že to je snadné i možné lze důkazně doložit např. kauzami bývalé předsedkyně MS JUDr. Marcela Komárková, která byla 2 krát kárně řešena, jelikož si přidělovala kauzy v rozporu s rozvrhem práce anebo:

 • Kárné řízení 1 Ds 12 2007 Vrchní soud v Olomouci
 • Kárné řízení 1 Ds 14 2008 Vrchní soud v Olomouci
 • Ombudsmanka kárně žaluje vedení ostravského krajského soudu
 • Porušování rozvrhu práce na Krajském soudě v Brně
 • Vitásková chce rezignaci soudce ...
 • Ministr podal kárné žaloby na šéfy krajského soudu
 • Rozhodnutí kárného senátu NSS ze dne 18.1.2012, j.č. 11 Kss 19/2011
 • Judikát Ústavního soudu IV.ÚS 111/04 ze dne 19. ledna 2006

              Dne 8.7.2013 jsem se dostavil na MS v Brně, abych zde nahlédl do soudní spisu 83 Nc 183/2003. V tomto spise jsem nalezl prázdný obal se spisovou značkou 83 P 109/2013, avšak tato spisová značka byla počítačovým programem ISAS vybrána, dle úředního sdělení městského soudu, až o 2 měsíce později ! Ihned jsem zapnul diktafon, vzal prázdný obal a šel se dotázat pracovnice soudu na info kanceláři. Pracovnici soudu jsem předal prázdnou složku se sp. zn. 83 P 109/2013 a dotázal se ji 2 krát, kdo tuto kauzu bude soudit ? Pracovnice soudu nahlédla do počítače a 2 krát mi sdělila soudce Nováček. V září 2013 jsem na městském soudě zjistil, že tuto kauzu náhle soudí soudkyně Adlerová. Z úředního elektronického dopisu městského soudu vyplynulo, že program ISAS přidělil spisovou značku kauze 83 P 109/2013 až v září 2013, z čehož vyplývá, že došlo na MS opět k protiústavním machinacím, nelze vyloučit korupci či konexe v této podivné kauze - bezproblémů do výlučné péče dostala 2 děti osoba, která se dle úředních zpráv, nedokázala postarat o svou osobu tzv. převážná bezmocnost. V praxi to funguje stále tak, že když poštou přijdou velké penízky ze sociálních dávek, tak tato osoba dokáže před sousedy dokonce jezdit v elektrickém vozíku, jinak bez problémů dokáže sama cestovat po celé republice či venčit psa, ač má průkaz ZTP plus průvodce. Místo toho, aby si táto neuvěřitelně chamtivá osoba a její zákeřná rodina vážila, jak ji brněnská feministická justice extrémně stranila, tak se její mstivost, chamtivost, agresivita a neuvěřitelná arogance neustále stupňuje a nezná hranic - viz rubrika audio záznamy.

 • Dotaz městskému soudu ze dne 29.10. 2014
 • Odpověď městského soudu ze dne 3.11. 2014
 • Nafocený prázdný obal dne 8.7.2013 na MS se sp. zn. 83 P 109/2013
 • Zvukový záznam (wmv) ze dne 8.7.2013 na info kanceláři MS
 • Zvukový záznam (wmv) ze září 2013 na info kanceláři MS

   


   

              Chamtivá matka samoživitelka X. (jak jsem se dozvěděl, finančně dojí i svého milence) v roce 2013, když podávala účelový návrh k soudu dne 30.9. 2013 na zvýšení alimentů doložitelně měla celkem 2.190.000,- Kč za které si koupila byt dne 24.9. 2013 , který před soudem 3,5 roku zatloukala, plus 86.000 Kč z ministerstva spravedlnosti za průtah. Později se finanční částka za průtah vyšplhala na celkvou výši 176.081 Kč , i tuto částku před soudem 3,5 roku zatloukala ! Dále z pronájmu bytu zatím získala celkově 264.000 Kč . U soudu tvrdila, že byt 2+1 pronajímá za 6.000 Kč. Jsem přesvědčen na základě faktů, že částka z pronajmu bytu je daleko vyšší např. u 12.000 Kč za pronájem by to bylo až 528.000 Kč , ale to by musela zaplatit FU vyšší daň atd.. Zde se jedná zase o účelovou lež matky samoživitelky, neboť ve stejné ulici se tyto byty v roce 2013 pronajímaly za 10.500 až 12.000 Kč !

  Menší částku uvadí vychytrale proto, že to lépe vypadá před soudem, když zrovna žádá zvyšení alimentů u nemajetného otce, a také proto, že platí státu menší daň z pronajmu. Je absurdní, aby takto očividně chamtivá osoba pronajímala byt za poloviční částku než se běžně pronajímá, a přitom doložitelně všude tvrdila, že je ve finanční tísni - viz rubrika podvody matky X. Při pronájmu bytu si nepochybně přišla na vyšší finanční částku, kterou veřejně zatlouká.
  Audio záznam ze soudního jednání zde dodám, na kterém se dozvíte, že celkovou svou finanční částku 2.630.000 Kč jaksi 3,5 roku opomněla matka u soudu uvádět, zato si velmi dobře pamatovala, kde jakou třístovku či pětistovku svých výdajů, kterou 3,5 roku dokládala soudu !!!

  Cena bytu samoživitelky trpitelky za uvedenou dobu vzrostla ke 3.000.000 Kč , plus zisk z pronájmu, který je účelově pouze verbálně umenšen. Evidentně si chamtivá matka žije nad poměry ostatních skutečně chudých samoživitelek, tudíž v opatrovnickém řízení nejde vůbec o zájem dítěte, ty jsou pouze rukojmím údajně věřících chamtivců. Jde pouze o finanční likvidaci nemajetného otce přes systémové státní likvidační praktiky, které důkazně doložím z druhých opatrovnických kauz. Někteří otcové tyto likvidační praktiky nepřežili anebo byly účelově trvale vyřazeni ze společnosti, a týká se to i běžných občanů, kterým jde konkrétní kasta po majetku tzv. novodobé inkvizice - před městským soudem upálený 42 letý podnikatel anebo odkaz JUSTIČNÍ AREÁL BRNO - ČESKÁ TOVÁRNA NA DLUŽNÍKY .

 • Koupě bytu za 2.190.000 Kč dne 24.9.2013
 • Přijem z MSP 176.081 Kč
 • Pronájmy v uvedené lokalitě se pobybují 12.000 Kč (info z roku 2013)
 • Důkaz lži matky X. ze dne 27.6. 2017 (i zvukově zaznamenaný)

   


   

  Stahuj knihu v pdf - Zabil jsem svého otce